Talep göndermek için tıklayınız
TALEP GÖNDER

Misyon & Vizyonumuz

Misyon

  • Ürünlerin/ Hizmetlerin birbirine çok yaklaştığı ve benzediği bir ortamda farklılığı yakalayabilmek.
  • Müşterileri bire bir tanımak, beklentileri anlamak ve beğenilerini kazanacak ürün/hizmet oluşturmak.
  • Çalışanlarımızın ekonomik, mesleki, idari, sosyal hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek.

 

Vizyon

  • Teknik konulardaki gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaların yapılması ve kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve işbiriliği yapmak.
  • Bilgi birikimi, teknoloji desteği ve insan gücü ile üretim sürecine dönüşen bayrak sanayiisinde öncü kuruluş olmak.