Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağı

Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı Arap Yarımadası’nın en alt kısmında bulunan Arap devletlerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılmakta olan bayraktır. 7 farklı Arap emirliğinin bir araya gelmesi ile oluşan bu ülke, bugün kullanmakta olduğu Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı 1971 yılında kabul etmiştir. Bütün emirliklerin üzerinde uzlaşıya varmaları sonrasında kullanılmaya başlanılan bu bayrak, o günden sonra da herhangi bir değişikliğe maruz kalmadan bugüne kadar gelebilmiştir. Bayrağa özel bir önem verilen ülkede, bayrak hakkında oldukça ağır kanunlar çıkarılmış ve bayrak anayasal güvence altına alınmıştır. Ayrıca bayrak ile ilgili her türlü husus da anayasada açıkça yer almıştır. 

Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağı Anlamı

Bayrakları tasarlayanlar, onlara belirli bazı anlamları da katarak tasarlamaktadır. Bu anlamlar, ilgili ülkenin diğer ülkelere karşı vermek istediği birtakım mesajları içermektedir. Bunun yanında ülke içerisinde yaşayan halkın bir arada kalabilmesi ve geçmişte yaşanılanları hatırlayabilmesi açısından da bayraklar belirli anlamların taşıyıcılığını yapmaktadır. Bu doğrultuda Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı da bazı anlamlara sahiptir. Ülkenin bağımsızlığının sembolü olarak kullanılan bu bayrak temelde dört farklı renkten meydana gelmektedir. Bu renkler sırasıyla kırmızı, yeşil, beyaz ve siyahtır. Pan Arap renkleri olarak da adlandırılan bu renkler bölge ülkelerinin pek çoğunun bayraklarında yer almaktadır. Arap kabilelerinin Osmanlı’ya karşı yaptıkları isyanlarda bu renkler ortak bayrak olarak kalmış ve Osmanlı Devleti’nin bölgedeki hakimiyeti kaybetmesinin ardından kurulan Arap ülkelerinde bu renkler bayraklarda yer almaya devam etmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı üzerinde bulunan bu renklerin her birinin farklı bir anlamı vardır. Kırmızı renk, isyanlar sırasında hayatlarını kaybeden Arap askerlerine gönderme yapmaktadır. Yeşil renk bir yandan İslam’ı temsil etmektedir. Ancak esas anlamı Fatımi Devleti’nin kullanmış oldukları sancaklardan gelmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı üzerinde yer alan bir diğer renk olan beyaz ise yine çift anlamlıdır. Beyaz bayrak, Emevi Devleti’nin sancaklarını temsil etmektedir. Aynı zamanda da Arap ülkelerinde yaşayan insanların saflıklarını temsil etmektedir. Son olarak kullanılan siyah renk de Abbasi Devleti’nin sancaklarından alınmıştır. Aynı zamanda da bu renk isyanlar esnasında hayatını kaybeden askerler için ebedi bir matem anlamı taşımaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı üzerindeki bu renklerden kırmızı dikey olarak bayrağın gönder kısmında, diğerleri ise yatay olarak bayrağın sağ kısmında yer almaktadır. 

Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağı Fiyatı

Günümüzde Türkiye’de çok sayıda ülke bayrağının üretimi yapılmaktadır. Türkiye’nin bu konudaki yüksek potansiyeli, bayrak ihtiyacı olan tüm ülkeleri bu pazara yöneltmektedir. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı fiyatı için duyulan talep çok yüksek değildir. Hem Türkiye’den uzak bir konumda olması ve hem de Türkiye ile farklı konularda sürekli olarak ters düşmesi nedeni ile bu ülkenin bayrağı için üretim talebi çok düşüktür. Ancak talep olması durumunda bu talebi karşılayacak miktarda üretim kapasitesi Türkiye’de mevcuttur. Üretimde çok sayıda firmanın söz sahibi olmasından dolayı bayrak fiyatları ile ilgili olarak kesin bir rakam vermek mümkün değildir. Ancak bayrak alırken fiyat, kaliteden daha ön planda tutulmalıdır. Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı almak isteyen kişiler öncelikle pazarda kalite ve fiyat analizi yapmalı, daha sonra ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda hareket etmelidir. 

Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağı Ölçüleri

Tüm ülkeler gibi Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı da bazı ölçülere sabit kalınarak tasarlanmıştır. Bayrakların bir ölçüye bağlı kalınarak üretilmesinin temelinde, ülke içerisinde farklı görünümler yaratacak ve birden fazla bayrak varmış algısı oluşturabilecek durumların önüne geçebilmektir. Birleşik Arap Emirlikleri anayasasında yer alan ölçülere göre Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı 1:2 oranına riayet edilerek üretilmektedir. Bu oranın yanı sıra, bayrak üzerinde yer alan renklerin hangi ölçülerde bayrakta yer alacağı ve bayrağın taşıması gereken tüm özellikler de anayasada açıkça belirtilmiştir. 

Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağı Kullanım Alanları

Ülkenin bağımsızlığını ve bütünlüğünü simgeleyen Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı yurt içinde ve yurtdışında çok farklı alanlarda kullanılmaktadır. Ülke içerisinde bulunan 7 emirlikte de ortak olarak bu bayrak kullanılmaktadır. Her emirliğin yönetim saraylarında bu bayrağa rastlamak mümkündür. Ayrıca ülke genelinde yer alan ve ülke yönetiminde rol oynayan tüm resmi binalarda da Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı dalgalanmaktadır. Bunun dışında havalimanları, okullar, kalabalık caddeler ve meydanlar gibi yerlerde de bayrak yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağı ve Birleşik Arap Emirlikleri Hakkında

Birleşik Arap Emirlikleri, tarihi çok eski olmayan bir devlettir. 1971 yılında kurulan bu devlet aynı yılda da Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı kullanmaya başlamıştır. Amerika’da bulunan eyalet sistemine benzer bir sistem ile idare edilen ülke, 7 farklı emirliğin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Bu emirliklerin her biri iç işlerinde bağımsız olarak hareket etseler de, dış politikada tek bir çatı altında Birleşik Arap Emirlikleri olarak hareket etmektedirler. Oldukça küçük ve nüfus yoğunluğu az olan bu ülke, refah ve zenginlik açısından dünyanın ilk sıralarında yer alan ülkeleri arasındadır. Ülke milli gelirinin yaklaşık yüzde 75’ini petrol gelirleri oluşturmaktadır. Dünyanın en zengin insanlarına ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri, parası sayesinde özellikle bölge siyasetinde etkin bir aktördür. 1971 yılında kullanıma giren Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı halen daha kullanılmaktadır. 
 

Default 2
Adınız, Soyadınız *
Firma Adı
E-mailiniz *
Telefon *
Bulunduğunuz Şehir *
Teklif Alınacak Ürün Adı *
Mesajınız *
Güvenlik Kodu
Güvenlik Kodu

Güvenlik Kodu *
 
 
Default 4
Default 5