Bulgaristan Bayrağı

Bulgaristan Bayrağı

Bulgaristan bayrağı Türkiye’nin sınır komşularından biri olan Bulgaristan’ın kullanmakta olduğu bayraktır. Bulgaristan ayrıca bir Balkan ülkesidir. Bugün kullanılmakta olan bayrağın orijinal hali 1879 tarihinde tasarlanmıştır. O dönemde tasarlanan bayrak, Rusya’nın bugün kullandığı bayrak ile benzerlik gösteren bir yapıdaydı. Günümüzde kullanılmakta olan Bulgaristan bayrağı ise 1991 yılında resmen kabul edilmiş ve kullanılmaya başlamıştır. Uzun yıllar boyunca Sovyet etkisi altında kalan ülkede, Sovyetler tarafından belirlenmiş olan bayrak da bu tarihten itibaren ortadan kalkmıştır. Ülke meclisi tarafından kabul edilen bu bayrak, anayasada da bütün hatları ile yer almıştır.  Tüm ülkeler gibi Bulgaristan’da bayrağını anayasa ile güvence altına almıştır.

Bulgaristan Bayrağı Anlamı

Ülkeler bayraklarını tasarlarken kullandıkları renkler ve semboller ile hem kendi yurttaşlarına ve hem de dünya devletlerine birtakım mesajlar vermektedir. Bu anlamda bayraklar yalnızca ülkeleri temsil etmeye yarayan göstergeler değil; aynı zamanda da farklı mesajlar taşıyan unsurlardır. Bayraklar üzerinde yer alan renkler ve semboller genellikle bayrağın ait olduğu ulusun geçmiş dönemlerinde meydana gelmiş olan önemli olaylardan yola çıkılarak belirlenmektedir. Bulgaristan bayrağı açısından da durum böyledir. Bağımsızlığın kazanılmasının ardından hazırlanan ve bugün da geçerliliği devam eden bu bayrak sade bir bayrak olmasına rağmen birtakım anlamlar barındırmaktadır. Bulgaristan bayrağı üzerinde herhangi bir sembolün bulunmadığı, yalnızca renklerden oluşan bir bayraktır.

Bayrak üzerinde zemini eşit bir biçimde üçte birlik oranda kaplayan üç farklı renk bulunmaktadır. Bu renkler yukarıdan aşağıya doğru yatay olarak sıralanmış şeritler halinde bayrağa işlenmiştir. Bayrak üzerindeki diziliş sırasına göre bu renkler beyaz, yeşil ve kırmızıdır. Bulgaristan bayrağı üzerinde kullanılan bu üç rengin de farklı anlamları vardır. Beyaz renk barışı temsil etmektedir. Bulgaristan bağımsızlığını elde etmiş olduğu tarihten itibaren diğer ülkelerle gerilim yaratacak her türlü faaliyetten uzak durmaya çalışmaktadır. Bu durumu bayrağında da tüm dünyada göstermektedir. Bayrak üzerinde yer alan diğer bir renk olan yeşil ise ülkenin verimli topraklarını ifade etmektedir. Bulgaristan toprakları yüksek verimliliğe sahiptir ve ülke ekonomisinde tarım önemli bir yere sahiptir. Bulgaristan bayrağı üzerinde yer alan son renk olan kırmızı ise bağımsızlık savaşı esnasında canlarını veren askerlerin kanlarını temsil etmektedir. Beyaz ve kırmızının aynı bayrak içerisinde kullanılması aynı zamanda Panslavizm’e de işaret etmektedir. Bir Slav ülkesi olan Bulgaristan’ın bayrağında yer alan bu renkler, Panslavizm’in de renkleridir.

Bulgaristan Bayrağı Fiyatı

Bulgaristan ile Türkiye arasında hem diplomatik ilişkiler ve hem de sosyal ilişkiler oldukça gelişmiş düzeydedir. Bunun bir neticesi olarak da Bulgaristan’da kullanılacak olan Bulgaristan bayrağı ürünlerinin bir kısmı Türkiye’de üretilmektedir. Türkiye yabancı ülkelerin bayraklarını üretebilme açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu işi yapan firmaların sayısının çok olmasından dolayı net bir rakamdan söz etme olasılığı ortadan kalkmaktadır. Bulgaristan bayrağı almak isteyen kişiler, bayrağı kullanacakları ihtiyaç doğrultusunda seçim yapmalıdır. Bayrak eğer uzun vadeli olarak kullanılacaksa ve erken yıpranması istenilmiyorsa fiyattan önce kaliteye dikkat edilmelidir. Ancak eğer bayrak tek seferlik bir törende kullanılacaksa, bayrağın çok kaliteli olmasına gerek yoktur. Bayrak seçiminde ihtiyaç doğrultusunda hareket edilmesi daha doğru bir davranıştır.

Bulgaristan Bayrağı Ölçüleri

Bayrakların sahip olmaları gereken ölçüler, bayrakların belirlenmesi esnasında anayasaya yerleştirilmektedir. Bulgaristan bayrağı açısından da bu durum geçerliliğini korumaktadır. Bulgar anayasasında yer alan bilgiler doğrultusunda, bu ülkenin bayrağı üretilirken dikkate alınması gereken ölçüler 3:5’tir. Bayrak üretiminde bu oranın dışına çıkılması, üretilecek olan bayrağın kusurlu olmasına ve gerçeği yansıtmamasına neden olur. Ayrıca bayrak üzerinde yer alan zemin renklerinin hangi şekilde yerleştirilmesi gerektiği de anayasada düzenlenmiştir. Bulgaristan bayrağı üretimi yapacak olan firmalar bu konuda harekete geçmeden önce ülkenin anayasasını iyice incelemeli ve hata yapmaktan kaçınmalıdır.

Bulgar Bayrağı

Bulgarlar, Balkan halklarından biridir. Slav kökenli olan Bulgar halkı, tarih boyunca farklı devletlerin egemenliği altında yaşamıştır. Yüzlerce yılı bulan Osmanlı hakimiyeti döneminde, Bulgarlar ve Türkler arasında yakın ilişkiler gelişmiştir. Bağımsızlığın kazanılmasından sonra Bulgaristan bayrağı kullanılmaya başlandığında bile bu ilişki devam etmiştir. Günümüzde de Türkiye’de yaşamlarını sürdürmekte olan çok sayıda Bulgar bulunmaktadır. Türkiye’nin kültür çeşitliliğine katkı sağlayan unsurlardan biri olan Bulgarlar, Türk halkı tarafından da hoşgörü ile karşılanmaktadır. Bulgaristan bayrağı Türkiye’de yaşayan Bulgarlar tarafından da kullanılan bir bayraktır. Bu bayrak, dünyanın her köşesinde yaşayan Bulgarları temsil etmektedir.

Bulgaristan Bayrağı ve Bulgaristan Hakkında Bilgi

Türkiye’nin komşu ülkelerinden biri olan Bulgaristan, zengin tarihi ve kültürü ile oldukça güzel bir ülkedir. Bulgaristan bayrağı kullanılan ülkede insanlar oldukça samimi ve güler yüzlüdür. Türklere karşı sergiledikleri sıcak tavırları ile Türk turistlerin en uğrak noktalarından biri haline gelmiştir. Bulgaristan, tarihsel döngü içerisinde çok farklı milletlere ev sahipliği yapmış olduğundan dolayı zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. Osmanlı döneminden kalma çok sayıda eser de bugün Bulgaristan sınırları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca Bulgaristan’ın farklı kültürlerden harmanlayarak oluşturduğu zengin bir yemek kültürü de vardır. Uzun yıllar boyunca istemeden de olsa Sovyet egemenliği altında yaşamak zorunda kalan Bulgaristan, Sovyetlerin dağılmaya başlamasıyla birlikte bağımsızlığını ilan ederek, özgür bir ülke haline gelmiştir. Bu özgür ülkenin en büyük sembollerinden biri olan Bulgaristan bayrağı ise o dönemden itibaren günümüze kadar kullanılagelmiştir.

Default 2
Adınız, Soyadınız *
Firma Adı
E-mailiniz *
Telefon *
Bulunduğunuz Şehir *
Teklif Alınacak Ürün Adı *
Mesajınız *
Güvenlik Kodu
Güvenlik Kodu

Güvenlik Kodu *
 
 
Default 4
Default 5