Filistin Bayrağı

Filistin bayrağı tarihin hemen hemen her döneminde sorunlar ile karşı karşıya gelmiş bir Ortadoğu ülkesi Filistin’de kullanılmakta olan bayraktır. İlk defa 1916 yılında Şerif Hüseyin tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı başlatılan ayaklanmanın sembolü olarak çizilen bu bayrak, o günden sonra da ülkenin bayrağı olarak kullanılmaya devam etmiştir. Üç hak din için de kutsal sayılan Filistin toprakları, tarihin her döneminde farklı medeniyetlerin hakimiyeti altında kalmıştır. Günümüzde de Filistin üzerindeki hak iddiaları ve bölgeye yönelik planlar devam etmektedir. Filistin bayrağı günümüzde bağımsız bir ülke olan Filistin’in bağımsızlığının en büyük temsili olarak ülkede yer almaktadır.

Filistin Bayrağı Anlamı

Bayrakları tasarlayanlar, ona ulus için önem arz eden sembolleri ve renkleri de belirlemektedir. Bu doğrultuda Filistin bayrağı üzerinde de bazı anlamlar yer almaktadır. Filistin bayrağının zemininde iç farklı renk vardır. Bu renkler siyah, beyaz ve yeşildir. Arap bölgesinde yer alan ülkelerin neredeyse tamamının bayraklarında bu renklere rastlamak mümkündür. Bu renkler, Arap halkının ortak renkleri olarak kabul edilmektedir. Her üç renk de bayrak üzerinde üçte birlik orana sahiptir. Filistin bayrağı üzerinde yer alan siyah renk Abbasileri temsil etmektedir. Büyük Arap devletlerinden biri olan Abbasiler, sancaklarında daima siyah rengi kullanmıştır. Yeşil renk ise Fatımi Devleti’ni ifade etmektedir. Aynı şekilde bu devletin sancaklarında da yeşil renk ağırlıklı olarak yer almıştır. Son olarak kullanılan beyaz renk ise Emevi Hanedanlığına gönderme yapmaktadır. Her üç devlet de Araplar için büyük derecede önemlidir ve onların renkleri bayraklarında yer etmektedir. Şerif Hüseyin tarafından Filistin bayrağı için ayrıca bir de kırmızı renk eklenmiştir. O zamana kadar Arap bayraklarında kırmızı renk, görülmeye pek alışık olunan bir durum değildir. Kırmızı renk, bayrağın sol kısmında, yatay bir köşesi siyah rengin üzerinde; diğer yatay köşesi beyaz rengin üzerinde olan bir üçgen şeklinde yer almaktadır. Bu rengin anlamı ise Osmanlı Devleti’nin bölgede dökmüş olduğu Arapların kanlarını ifade etmektedir. Ancak bu iddia tamamıyla asılsız bir iddia olarak bugün de Araplar tarafından savunulmaktadır.

Filistin Bayrağı Fiyatı

Türkiye’de Filistin’e ve Filistin halkına karşı derin bir sevgi vardır. Özellikle Filistin’in hak ihlaline uğradığı dönemlerde insanlar sokaklarda destek eylemleri düzenlemektedir. Bu yüzden de Türkiye’de Filistin bayrağı için talep oldukça yüksektir. Günümüzde çok sayıda işletme Filistin bayrağı üretimi yapmaktadır. Bu da doğal olarak fiyatlarda bir farklılaşmanın yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum bayrak satın almak isteyen kişiler açısından bir avantajdır. Zira pazarda rekabetin olması, müşteriler açısından hem daha kaliteli hizmet alabilme hem de daha uygun fiyat seçeneklerine ulaşabilme olanağı sunmaktadır.

Filistin Bayrağı Ölçüleri

Filistin bayrağı tasarlanırken ölçüleri de açık bir biçimde belirlenmiş ve anayasada yer almıştır. Filistin anayasası, bayrağa en çok değer veren ve en çok yer veren anayasalardan biridir. Ülke içerisinde bayrağa saygı duymak tüm vatandaşlar için bir zorunluluktur. Filistin bayrağı için kullanılan ölçü, diğer çok sayıda ülkenin bayraklarında kullanılan ölçü ile aynıdır. Bu bayrak 1:2 ölçüsüne göre üretilmektedir. Bu ölçünün uyulmadığı bayraklar hatalı üretim olarak kabul edilmektedir. Ayrıca ülke bayrağı üzerinde yer alan üçgen sembolünün de hangi açılarla çizilmesi gerektiği ve boyutlarının ne olacağı da anayasada açık bir şekilde yer almaktadır. Bu yüzden de bayrak üretimi yapacak olan firmalar bu konuya hassasiyet göstermelidir.

Filistin Bayrağı Resmi

Bayrakların basılı suretlerinin yanı sıra, resimlerinin yapılması da sıklıkla karşılaşılan durumlardan biridir. Filistin bayrağı da ülkemizde oldukça sevildiğinden dolayı sıkça resmedilen bayraklar arasındadır. Ancak bu bayrağın resmi yapılırken de bazı hususların göz önünde bulundurulması önemlidir. Bayrağın nasıl olması gerektiğine dair belirlenmiş olan ölçüler, bayrak resmi yapılırken de geçerlidir. Bayrak üzerinde bulunan her detayın birebir oranda işlenmesi ve bayrağın ana hatlarının da anayasada yer aldığı şekliyle çizilmesi önemlidir.

Filistin Bayrağı Kullanım Alanları

Ülkelerin bağımsızlıklarının en büyük göstergesi olan bayraklar, bu doğrultuda çok farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bir ülkenin bağımsız olduğunun en büyük göstergelerinden biri, bayrağının Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde yer almasıdır. Filistin bayrağı bağımsızlığını ilan etmiş olduğu tarihten itibaren bu alanda dalgalanmaktadır. Ayrıca ülke içerisinde yer alan devlet kurum ve kuruluşlarında ve meydanlarda da bayrağa sıklıkla rastlanmaktadır. Filistin bayrağı ülke içinde olduğu kadar, ülke dışında da sık görülen bayraklardan biridir. Özellikle Türkiye’de ve Arap dünyasında Filistin’in uğradığı haksızlıkları protesto etmek amacı ile bu bayrak sıklıkla tercih edilmektedir.

Filistin Bayrağı ve Filistin Hakkında

Filistin, tarih boyunca her dönemde önemli olan topraklardan biridir. İçerisinde bulunan ve üç kutsal din açısından kutsal kabul edilen mekanlardan dolayı, bu topraklar üzerindeki güç savaşı her dönemde devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nin elinde uzun yıllar boyunca huzur ve refah içerisinde kalmış olan topraklar, İngilizler tarafından kandırılmış olan Şerif Hüseyin ve yandaşları tarafından başlatılan isyanların neticesinde Osmanlı Devleti’nden ayrılmıştır. Filistin bayrağı üzerinde yer alan kırmızı üçgen, Osmanlı askerlerinin bu bölgede sözde katliamlarını temsil etmektedir. Ancak Osmanlı Devleti, kendi topraklarında başlayan İngiliz destekli isyanları bastırmak dışında herhangi bir faaliyette bulunmamıştır. Osmanlı Devleti’nin dağılmasının ardından bugüne kadar geçen süre zarfında Filistin topraklarında kan dökülmeyen gün neredeyse yaşanmamıştır.

Default 2
Adınız, Soyadınız *
Firma Adı
E-mailiniz *
Telefon *
Bulunduğunuz Şehir *
Teklif Alınacak Ürün Adı *
Mesajınız *
Güvenlik Kodu
Güvenlik Kodu

Güvenlik Kodu *
 
 
Default 4
Default 5