Irak Bayrağı

Irak bayrağı Türkiye’nin sınır komşuları arasında yer alan ve büyük Türkmen nüfusunun yaşadığı Irak’ta kullanımda olan resmi bayraktır. Her ülke bayrağının ifade ettiği gibi, Irak bayrağı da ülkenin bağımsızlığını ifade etmektedir. İlk olarak Irak’ın İngiliz işgalinden kurtularak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 1932 yılında kullanılmaya başlanılan bu bayrak, belirli zaman dilimleri içerisinde değişikliklere uğramıştır. Günümüzde kullanılmakta olan Irak bayrağı Saddam Hüseyin sonrasında oluşturulmuş, temel olarak aynı kalsa da bazı küçük değişiklikler yapılmıştır.

Irak Bayrağı Anlamı

Ülkeler tarafından bayraklara yüklenilen anlamlar, ülke halkını bir arada tutabilmek ve güçlü hissettirebilme amacını taşımaktadır. Semboller, insanlık tarihinin her döneminde insanların etrafında birleştikleri ve canlarını dahi feda edebildikleri kadar büyük değer elde etmiştir. Irak bayrağı üzerinde de bu türden anlamlar yer almaktadır. Bugün kullanıldığı şekli ile Irak bayrağı zeminde üç temel renkten meydana gelmektedir. Bu renkler sırasıyla kırmızı, beyaz ve siyahtır. Zeminde yer alan bu renkler, eşit boyutlu yatay şeritler halinde yukarından aşağıya doğru sıralanmıştır. Bu renkler, tüm Arap dünyası bayraklarında bir şekilde kendisine yer bulan renklerdir. Genel olarak da Arap Birliği’nin renkleri olarak ifade edilmektedir. Bayrak bulunan siyah renk Abbasi Hanedanlığı için bir gönderme olup tüm Arap bayraklarında neredeyse aynı anlam içerisinde kullanılmaktadır. Kırmızı renk ise Arap hanedanlığını ve hükümranlığını temsil etmektedir. Beyaz zemin de saflığın ve temizliğin işaretidir. Ayrıca Irak bayrağı beyaz şeridin üzerinde yeşil renk ile yazılmış bir “Allahu Ekber” mesajı içermektedir. Bunun Türkçe anlamı ise “Allah büyüktür” demektir. Bu yönüyle de Irak halkının dine ve Allah’a olan bağlılığı yansıtılmaya çalışılmıştır. Saddam Hüseyin döneminde bayrakta yer alan 3 yeşil renkli yıldız ise sonraki dönemde kaldırılmıştır.

Irak Bayrağı Fiyatı

Günümüzde bayrak üretimi yapan firmaların sayısı oldukça fazladır. Irak bayrağı üreten firmalar açısından da aynı durum geçerlidir. Firma sayısında yaşanan bu fazlalık, fiyatların da oldukça değişken seviyelerde olmasına yol açmaktadır. Değişken fiyatlar esasında bayrak satın almak isteyen kişiler açısından bir seçme özgürlüğü oluşturmaktadır. Irak bayrağı üretiminde kullanılan malzemenin kalitesi, fiyatından daha önemli bir husustur. Zira kalitesiz bayraklar zaman içerisinde deformasyona uğrayarak yeni maliyetlerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu yüzden bayrak satın alırken kaliteli firmalar öncül olarak seçilmeli ve daha sonra seçilen firmalar arasından fiyat doğrultusunda bir karar verilmelidir.

Irak Bayrağı Ölçüleri

Ülkeler tarafından tasarlanan ve genellikle parlamentolarda kabul edilen bayrakların standart bir ölçüsü vardır. Ülke yasaları ile belirlenmiş olan bu standart ölçülerin dışında üretilen bayraklar, hatalı üretim olarak kabul edilmektedir. Bu hatalı üretim bayrakların resmî törenlerde kullanılması, bazı krizlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden de üretim yapan firmalardan Irak bayrağı satın alırken, ölçülerine riayet edilmiş olmasına özen gösterilmelidir. Irak bayrağı 1:2 ölçüsü esas olarak belirlenmiş olan bir bayraktır. Yani bayrağın genişliği, yüksekliğinden her zaman yüzde 50 daha uzun olmalıdır.

Irak Bayrağı Resmi

Irak bayrağı için belirlenmiş olan 1:2 ölçüsü, yalnızca bayrak üretiminde kullanılması gereken bir ölçü değildir. Bayrağın resmedilmesi gereken durumlarda da mutlaka bu ölçü dikkate alınmalıdır. Özellikle profesyonel amaçlar doğrultusunda kullanılacak olan bayrakların resmedilmesinde bu ölçülere uyulması büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden de bayrak resmetmek isteyen kişilerin, bu konuda deneyimli olmalarının yanı sıra, bayrakların ölçülerine ve ilgili bayraklar ile ilgili olan kanun maddelerine de hâkim olmaları gereklidir. Bayrakların ülkeler açısından taşıdığı değer ve anlam göz önüne alındığı zaman, bir bayrağın yanlış resmedilmesi, o ülkenin bayrağına ve o ülkede yaşayan kişilere saygısızlık olarak nitelendirilmektedir.

Irak Bayrağı Nerelerde Kullanılır?

Bir ulusun bağımsızlığının ve bütünlüğünün sembolü olarak kullanılan bayrak, ülkenin göze en çok görünen yerlerinde ve yurtdışında bulunan diplomatik misyon temsilciliklerinde kullanılmaktadır. Irak bayrağı da bu açıdan ülkenin büyük meydanlarında, devlet dairelerinde ve farklı ülkelerde yer alan temsilciliklerde kullanılmaktadır. Bayrakların kullanılmalarının yanı sıra, değiştirilmeleri için de gerekli olan birtakım kurallar söz konusudur. Eskiyen ya da yıpranana bayraklar, yalnızca resmi görevliler tarafından değiştirilebilir. Bayrak değiştirme konusunda yetkisi olmayan kişilerin bayrağa dokunmaları ya da onu indirerek yerine yenisini takmaya çalışmaları suç teşkil etmektedir. Özellikle devlet kurumlarında ve misyon temsilciliklerinden bu durum daha açık bir şekilde geçerlidir.

Irak Bayrağı ve Irak Hakkında

Irak günümüzde savaşlarla ve çatışmalarla anılan, istikrarsız bir ülke olarak görülse de medeniyet olarak dünyanın en eskilerinden biridir. Gerek ilk İslam döneminde ve gerekse de daha önceki dönemlerde başkent Bağdat ilim, bilim, sanat ve kültür merkezi olarak dünya tarihine geçmiştir. Özellikle Saddam Hüseyin’in devrilmesinden sonra istikrara bir daha kavuşamayan Irak, asırlardan gelen köklü bir devlet geleneğine sahiptir. Bugün da başkent olarak kullanılan Bağdat, tarih boyunca bu görevi yerine getirmiştir. Ülkenin Osmanlı hakimiyeti altında kaldığı yıllarda da Bağdat, önemli vilayetler arasında yer almıştır. Zengin petrol yataklarına ve farklı yer altı zenginliklerine sahip olmasına rağmen, Irak halkı yaşanan iç savaşlar yüzünden büyük ölçüde fakir ve temel hizmetlerden bile yoksun bir hayat yaşamaktadır. Yine de ülkenin bağımsızlığının bir sembolü olarak Irak bayrağı ülkenin farklı meydanlarında dalgalanmaya devam etmektedir.

Default 2
Adınız, Soyadınız *
Firma Adı
E-mailiniz *
Telefon *
Bulunduğunuz Şehir *
Teklif Alınacak Ürün Adı *
Mesajınız *
Güvenlik Kodu
Güvenlik Kodu

Güvenlik Kodu *
 
 
Default 4
Default 5