Karadağ Bayrağı

Karadağ bayrağı yeni bir Balkan ülkesi olan Karadağ’da kullanılmakta olan bayraktır. Daha önceleri Sırbistan ile birlikte ola Karadağ, sürekli yaşanan iç çatışmalar neticesinde ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 2004 yılında kabul etmiş olduğu Karadağ bayrağı günümüzde de değişikliğe uğramadan kullanılmaya devam etmektedir. Karadağ, dünyada bulunan diğer çok sayıdaki ülkeden farklı olarak bayrak ile ilgili çok sıkı kanunlar getirmiştir. Bayrağın büyük bir öneme sahip olduğu bu ülkede, Karadağ bayrağı anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Karadağ Bayrağı Anlamı

Yeni bir ülke olmasına rağmen Karadağ’da Karadağ bayrağı üzerinden bir takım anlam yüklemeleri yapmıştır. Bayraklara yüklenen anlamlar genellikle ulusun birliğini sağlamak ve farklı devletlere karşı bir mesaj vermek amacıyla başvurulan bir yöntemdir. Bu ülkenin bayrağında da bazı mesajlar yer almaktadır. Karadağ bayrağı zeminde tek renkten oluşmaktadır ve bu renk de kırmızıdır. Ülke bayrağında yer alan bu renk bir taraftan ülkenin kararlılığına, diğer taraftan da uzun yıllar boyunca devam eden iç çatışmalarda hayatını kaybedenlere burgu yapılmaktadır. Ayrıca zeminde yer alan kırmızı renk, sarı bir çerçeve ile de tamamen kuşatılmıştır. Çerçeveli bayraklar dünya genelinde çok fazla görülen bir durum değildir. Karadağ bayrağı üzerinde yer alan altın renkli çerçeve, bayrağın değerini vurgulamaktadır. Hem hayatlarını kaybeden savaşçıların hem de arma ile temsil edilen Karadağ Krallığı’nın ülke açısından önemi bu şekilde ifade edilmeye çalışmaktadır. Bayrağın tam orta kısmında sarı renkli ve çift başlı bir kartal yer almaktadır. Balkan ülkelerinde bu figür sıklıkla görülmektedir. Ve bölgede yaşamış olan eski bir krallığın armasından esinlenerek bu şekil kullanılmaktadır. Karadağ bayrağı üzerindeki bu kartalın bir ayağında taşımakta olduğu bir taç, diğer ayağında ise haç vardır. Bu sembol ile belirtilmek istenilen şey de hem dinin hem de devletin Karadağ’ın koruması altında olduğudur.

Karadağ Bayrağı Fiyatı

Türkiye’de Karadağ bayrağı için olan talep düşük seviyededir. Türkiye’nin bu ülke ile herhangi bir problemi olmasa da ilişkiler temel seviyededir. Bu yüzden de bayrağına yönelik talep de aynı ölçüde kalmaktadır. Ancak talep olması durumunda bu ülkenin bayrağını üretebilecek çok sayıda firma mevcuttur. Firma sayısındaki bu çokluk fiyat açısından da çokluğun yaşanmasına neden olmaktadır. Ancak yaşanacak olan bu çokluk Karadağ bayrağı satın almak isteyen kişiler için bir avantajdır. Zira seçme şansları ve farklı fiyatlara ulaşabilme şansları ortaya çıkmaktadır. Bayrak alırken fiyattan ziyade kaliteye odaklanılması doğru bir davranıştır. Zira kalitesiz bayraklar kısa süre içerisinde deforme olarak yeniden değişim gerektirirler. Bu da uzun vadede bayrak için harcanması gereken miktarın daha yüksek seviyelere ulaşması anlamına gelmektedir.

Karadağ Bayrağı Ölçüleri

Tüm dünya bayraklarında olduğu gibi Karadağ bayrağı için de anayasada belirlenmiş olan standart bir ölçü vardır. Ülkelerin bayrakları için standart bir ölçü belirlemelerinin temel nedeni, ülke içerisinde var olan bayrakların tek bir biçimde olmasıdır. Aksi halde bayraklarda şekil bozuklukları ve çeşitlilik görülebilir. Karadağ, anayasasında bayrağa en fazla yer veren ve en katı kurallara sahip olan ülkelerden biridir. Karadağ bayrağı için anayasada belirtilmiş oran 1:2’dir. Bu ülkenin bayrağını üretecek olan üreticiler bu ölçüyü göz önünde bulundurarak üretim yapmalıdır. Ayrıca bayrak alırken de kişilerin bu durumu teyit etmeleri gereklidir.

Karadağ Bayrağı Resmi

Bayraklar için belirlenmiş olan ölçüler, yalnızca bayrağın basılı versiyonu için değil, resminin yapılması söz konusu olduğunda da geçerli olan bir durumdur. Özellikle profesyonel amaçlarla yapılacak olan bayrak resimlerinde mutlaka ölçüler dikkate alınarak yapılmalıdır. Karadağ bayrağı üzerinde bulunan kartal figürü de resimlerde mutlaka dikkate alınması gereklidir. Kartalın boyutlarının ne olması gerektiği ve bayrak üzerinde hangi bölgeye, hangi açı ile yerleştirilmesi gerektiğine dair bilgilerin tamamı ülkenin anayasasında mevcuttur. Ressamların bayrak resmi yapmadan önce anayasayı incelemeleri ve buradaki ölçülerden hareketle bayrak resmi yapmayı tercih etmeleri önemlidir.

Karadağ Bayrağı Kullanıldığı Yerler

Karadağ’ın bağımsızlığının sembolü olan bayrak, bu durumun bir ifadesi olarak çok farklı mekanlarda kullanılmaktadır. Hem ülke içerisinde ve hem de ülke dışarısında yaygın olarak kullanılan bu bayrak, başta devlet daireleri ve yönetime ait binalarda yer almaktadır. Devlet kurumlarında ülke bayrağının asılı olması hem otorite belirtisidir ve hem de devletin otoritesinin bir temsilidir. Bunun dışında Karadağ bayrağının dalgalandığı yerler arasında büyük meydanlar gelmektedir. Özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu şehirlerde ve meydanlarda sıklıkla bayrağa rastlamak mümkündür.

Karadağ Bayrağı ve Karadağ Hakkında

Balkanlarda Osmanlı hakimiyetinin sona ermesinin ardından uzun yıllar boyunca huzur ve refah görülmez olmuştur. Önce peş peşe patlak veren savaşlar, sonra da Sovyet istilaları derken bu bölgenin ülkeleri uzun yıllar boyunca kendilerine gelememiş ve bağımsız bir yapıya kavuşamamıştır. Balkan ülkelerinden biri olan Karadağ için de bu durum söz konusudur. Sırplarla birlikte yaşayan Karadağlılar, sürekli olarak iç çatışmalar ve acılar görmüş ve nihayetinde ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Karadağ, Balkan ülkeleri arasında bağımsızlığına en geç kavuşan ülkelerden biridir. Bu yüzden de tam anlamı ile devlet sisteminin oturmuş olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak egemenliğinin ve bağımsızlığının bir göstergesi olarak Karadağ bayrağı ülkenin dört bir yanında dalgalanmaktadır.

Default 2
Adınız, Soyadınız *
Firma Adı
E-mailiniz *
Telefon *
Bulunduğunuz Şehir *
Teklif Alınacak Ürün Adı *
Mesajınız *
Güvenlik Kodu
Güvenlik Kodu

Güvenlik Kodu *
 
 
Default 4
Default 5