Rusya Bayrağı

Rusya bayrağı yüzölçümü olarak dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya’da kullanılmakta olan bayraktır. Aynı zamanda dünyanın en büyük iki süper gücünden biri olan Rusya, 1991 yılında bu bayrağı kabul etmiş ve o tarihten itibaren de kullanmaya devam etmiştir. Daha öncesinde Sovyetler Birliği’ne ait olan bayrağı kullanan Rusya, Sovyetlerin yıkılmasının ardından bayrağını da değiştirmek zorunda kalmıştır. Günümüzde dünyanın bütün ülkeleri tarafından tanınan Rusya’nın bağımsızlığının sembolü olarak Rusya bayrağı hem yurt içinde hem de yurt dışında çok farklı alanlarda kullanılmaktadır.

Rusya Bayrağı Anlamı

Ülkelerin kullanmış oldukları bayraklar, gelişigüzel renklerden ya da sembollerden oluşan şeyler değildir. Bayraklar, bir ulus için önemli olan renklerden ve sembollerden oluşur. Bu sayede ulusun bayrağa olan bağlılığının artırılması ve geçmişinde yaşamış olduğu başarıları ya da hezimetleri sürekli olarak hatırında tutması amaçlanır. Rusya bayrağı oldukça sade bir bayrak olmasına rağmen pek çok anlama sahiptir. Rusya bayrağı zeminde bulunan üç farklı renkten meydana gelmektedir. Bu renkler yukarıdan aşağıya doğru üçte birlik eşit şeritler şeklinde sıralanmıştır ve sırasıyla beyaz, mavi ve kırmızıdır. Bu renkler Panslavizm’in renkleri olarak kabul edilmektedir. Rusya uzun yıllar boyunca Slav ırklarını birleştirmek ve tek bir devlet haline getirebilmek için çaba göstermiştir. Bu çabasında bir ölçüde başarılı da olabilmiştir. Günümüzde Slav devletlerinin büyük bir çoğunluğu bağımsız hale gelmiş olsa da Rusya bu amacının bir göstergesi olarak halen daha bayrağında Panslavizm’e yer vermektedir. Rusya bayrağı üzerinde bulunan bu renklerin ayrı ayrı taşımış oldukları bazı anlamlar da vardır. Beyaz renk Rus halkının asilliğini ve soyluluğunu ifade etmektedir. Soylu Rus çarları ve kontları da sancaklarında sürekli olarak bu renge yer vermiştir. Mavi renk ülke halkının e genel olarak Slavların sadakatlerine işaret etmektedir. Gerçekten de Rus halkı bağlı oldukları bir şeye sıkı sıkıya sadakat göstermektedir. Kırmızı renk ise ülkenin cesaretini belirtmektedir.

Rusya Bayrağı Fiyatı

Türkiye’de Rusya bayrağı da dahil olmak üzere çok sayıda yabancı devletin bayraklarının üretimi yapılmaktadır. Hem ülke içerisinde kullanılmak maksadıyla ve hem de yurtdışına gönderilmek için bu bayraklar üretilmektedir. Bayrak üretimi konusunda faaliyet gösteren firmaların sayısındaki fazlalık, bayrak fiyatları ile ilgili olarak kesin bir rakam belirtmeyi imkânsız hale getirmektedir. Ancak bayrak alırken fiyatından ziyade kalitesine odaklanılması daha doğru bir davranıştır. Özellikle alınacak olan bayrağın uzun yıllar kullanılması isteniliyorsa, kalite göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Rusya bayrağı tek sefer kullanılacaksa bu durumda kalite değil fiyat göz önünde bulundurulmalıdır.

Rusya Bayrağı Ölçüleri

Ülke bayraklarının tasarlanması aşamasında belirlenen hususlardan biri de bayrağın ölçüleridir. Bayraklar her ne kadar dıştan bakıldığı zaman aynı boyutta görünseler de esasında her ülkenin kendisi için belirlemiş olduğu bir ölçü vardır. Rusya bayrağı için belirlenmiş olan ölçü 2:3’tür. Bayrak üreticilerinin Rus bayrağı üretirken bu ölçülere sadık kalması bir mecburiyettir. Aksi halde ortaya çıkan bayrakların hatalı üretim olduğu kabul edilebilir. Rusya bayrağı açısından önemli olan bir diğer ölçü ise renk şeritlerinin hangi sıra ile yerleştirileceği ve bu şeritlerin kaplayacağı alanların ne kadar olacağıdır. Bu konu ile alakalı olarak da tüm detaylar Rusya’nın anayasasında yer almaktadır. Bayrak üreticileri, bu bayrağı üretmeden önce mutlaka bayrağın özelliklerine hâkim olmalıdır.

Rus Bayrağı

Ruslar, dünya üzerinde yaşayan en eski milletlerden biridir. Irk olarak Slav ırkına ait olan bu millet, dünya tarihinde sürekli olarak savaşçı karakterleri ile bilinen devletler kurmuşlardır. Ruslar her dönemde farklı Rusya bayrağı kullanmışlardır. Ancak hangi bayrağı kullanmış olurlarsa olsunlar, Rus halkı daima bayraklarına karşı sevgi ve bağlılık duymuştur. Sovyetler döneminde orak ve çekiçten oluşan bir bayrağa sahip olan Rusya, Sovyetlerin dağılmasının ardından bugün kullanmış olduğu bayrağa geçiş yapmıştır. Ruslar tarafından kullanılan bu bayrak, ülkenin egemenliğinin ve bağımsızlığının en büyük sembolü haline gelmiştir.

Rusya Bayrağı Kullanılan Yerler

Rusya’nın oldukça büyük bir devlet olmasından dolayı, Rusya bayrağı yurt içinde de yurt dışında da çok fazla kullanım alanına sahiptir. Ülke içerisinde Kremli Sarayı başta olmak üzere yönetim binalarında dalgalanan bu bayrak, Rusya’nın diğer ülkelerde kurmuş olduğu üslerde ve diplomatik temsilciliklerde de yer almaktadır. Ayrıca Rusya bayrağı ülke içinde her yıl düzenlenen büyük resmî törenlerde de kullanılmaktadır. Bayraklarına derin bir sevgi besleyen Rus halkı, törenlerde her tarafı bayraklar ile donatmaktadır.

Rusya Bayrağı ve Rusya Hakkında

Rusya, dünya tarihi içerisinde yer alan en eski milletlerden biridir. Bu yüzden de zengin bir tarihe sahiptir. Yüzölçümü olarak da dünyanın en büyük ülkesi olma unvanına sahip olan Rusya, genellikle sert karasal iklimin hâkim olduğu bir ülkedir. Bu durumun bir neticesi olarak da Rus insanları oldukça sert bir yapıya sahiptir. Rusya bayrağı gölgesinde bulunan ülkede en büyük gelir kaynağı doğalgaz üretimi ve askeri sanayidir. Özellikle askeri sanayi konusunda Rusya dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Köklü bir tarihe sahip olmasından dolayı ülkede kültürel bir zenginlik birikiminin varlığı da söz konusudur. Rusya’nın gücünün ve ulusunun bağımsızlığının en büyük nişanı olan Rusya bayrağı ülkenin en büyük meydanlarında dalgalanmaya devam etmektedir.

Default 2
Adınız, Soyadınız *
Firma Adı
E-mailiniz *
Telefon *
Bulunduğunuz Şehir *
Teklif Alınacak Ürün Adı *
Mesajınız *
Güvenlik Kodu
Güvenlik Kodu

Güvenlik Kodu *
 
 
Default 4
Default 5