Ürdün Bayrağı

Ürdün bayrağı bağımsız Arap ülkelerinden biri olan Ürdün’de kullanılan bayraktır. İlk olarak 1921 yılında tasarlanan ve 1928 yılında resmen kabul edilerek kullanılmaya başlanan bayrak, günümüzde de ülkenin bağımsızlığının sembolü olarak kullanılmaktadır. Küçük olmasına rağmen oldukça zengin bir ülke olan Ürdün, Arap bölgesinin önemli devletlerinden biridir. Halen daha kraliyet ile yönetilmekte olan ülkede bayrak anayasa ile koruma altına alınmış ve bayrağın nasıl olması gerektiğine dair hususlar açıkça belirtilmiştir. Ürdün bayrağı hakkında anayasada yer alan kanunlar oldukça katıdır. Yırtılan bir bayrağın derhal değiştirilmesi gereklidir, ayrıca bayrak değiştirme işlemi yalnızca resmi görevliler tarafından yapılabilir.

Ürdün Bayrağı Anlamı

Arap ülkelerinin bayraklarının büyük bir çoğunluğu, birbirlerine benzer bir yapıya sahiptir. Bu ülkelerin geçmişte ortak kültürü paylaşmalarından dolayı, şimdilerde bayraklarında da ortak değerlere yer vermektedirler. Ürdün bayrağı da Arap halkı için önem taşıyan bazı unsurları üzerinde barındırmaktadır. Bu bayrağın zemininde 3 temel renk yer almaktadır. Sırasıyla siyah, beyaz ve yeşil olan bu renkler, yatay şeritler halinde bayrak üzerinde eşit bir alanı kaplamaktadır. Ürdün bayrağı üzerinde bulunan bu renkler, kadim Arap devletlerinin sancaklarında yer alan renklerdir. Üst sırada yer alan siyah renk Abbasi Devleti tarafından sancaklarda kullanılmış olan renklerdir. İkinci sırada yer alan beyaz renk Emevi Devleti’nin sancaklarının rengine gönderme yapmaktadır. Son olarak yeşil renk ise Fatımi Devleti’nin sancaklarının rengidir. Araplar açısından büyük önem taşıyan bu üç büyük devlete ait olan renkler, bugüne kadar yaşatılmıştır. Arap coğrafyasının Osmanlı himayesinde kaldığı dönemlerde bu bayraklar kullanılmamış, yerine Osmanlı bayrağı ulusun ortak bayrağı olarak bu ülkelerde de kullanılmıştır. Ancak Osmanlı Devleti’nin dağılmasının ardından bu ülkeler yine aynı renkleri kullanmayı tercih etmiştir. Ürdün bayrağı üzerinde 90 derecelik yatay açı ile çizilmiş olan bir de kırmızı üçgen vardır. Bu üçgen ise Osmanlı Devleti’nin bölgede Araplara karşı yapmış olduğu saldırılarda katledilen Arapları temsil etmektedir. Oysa durum bunun tam tersinedir. Bu kırmızı üçgen içerisinde de yedi köşeli ve beyaz renkli bir yıldız yer almaktadır. Bu yıldız ise iki farklı anlam taşımaktadır. İlk anlam Kur’an’ın ilk suresi olan Fatiha suresinde yer alan 7 ayeti temsil ettiğidir. İkinci anlam ise ülkenin başkentinde bulunan 7 büyük tepedir.

Ürdün Bayrağı Fiyatı

Türkiye’de son dönemlerde yabancı ülke bayraklarına olan ilgi büyük bir artış göstermektedir. Etkin olarak yürütülen dış politika, bu durumun temel nedenlerinden biridir. Ürdün bayrağı da en çok talep edilen bayraklardan biridir. Ülke içerisinde yabancı ülke bayraklarına yönelik talebin çok olmasının yanında, üretim de bu talebi karşılayacak ölçüde zengin ve çeşitlidir. Bu durumun bir neticesi olarak da fiyatlarda çeşitlilik yaşanmaktadır. Ancak Ürdün bayrağı almak isteyen kişiler, fiyatından çok kalitesine odaklanmalıdır. Uygun fiyatlı olduğu için kalitesiz bayrakların seçilmesi, uzun vadede daha büyük masrafların ortaya çıkmasına neden olabilir. Eğer alınacak olan bayraklar birden fazla defa sorunsuz olarak kullanılmak isteniliyorsa, kaliteye mutlaka özen gösterilmelidir.

Ürdün Bayrağı Ölçüleri

Ülke bayrakları dıştan bakıldığı zaman genellikle aynı boyuttadır. Ancak her ülkenin bayrağı için belirlemiş olduğu ayrı bir ölçü söz konusudur. Bu ölçüler bayraklar tasarlanırken belirlenmiş ve anayasada kayıt altına alınmıştır. Ürdün bayrağı açısından da bu durum geçerlidir. Arap ülkelerinin çoğunun bayraklarında olduğu gibi, Ürdün’ün bayrağında da kullanılan ölçü 1:2’dir. Bayrak üretiminde bu ölçüye riayet edilmemesi, özellikle resmî törenlerde bayrağa karşı saygısızlık olarak nitelendirilmektedir. Bu yüzden bayrak satın alma işleminin yapılacağı firmanın bu konuda deneyimli olmasına ve üretilecek bayrağın ölçülerini bilmesine dikkat edilmelidir.

Ürdün Bayrağı Resmi

Ürdün bayrağı için anayasada belirtilmiş olan ölçüler, aynı zamanda ülkenin bayrağının resmini yapmak isteyenler için de geçerlidir. Amatör ressamlar ya da hobi amacı ile ülkelerin bayraklarının resimlerini yapanlar için bu konuda herhangi bir zorunluluk yoktur. Ancak profesyonel olarak bayrak çizimi yapan ve bu çizimlerle yarışmalara katılan ya da farklı profesyonel amaçlarla bayrakların resmini çizen kişiler mutlaka bu ölçülere uyum göstermelidir. Yalnızca bayrağın temel ölçülerine değil, bayrak üzerinde yer alan şekil ve desenlerin ölçülerine ve konumlandırma açılarına da dikkat edilmelidir.

Ürdün Bayrağı Nerelerde Kullanılır?

Ürdün bayrağı ülkenin bağımsızlığının en büyük sembolü olarak ülke içerisinde çok farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bayrağın sıklıkla görüldüğü alanların başında kraliyet sarayı ve devlet kuruluşları gelmektedir. Bunun dışında ülkenin büyük meydanlarında ve insan kalabalığının yüksek olduğu alanlarda da ülkenin bayrağını görebilmek mümkündür. Ayrıca Ürdün’ün yurtdışında farklı ülkelerde bulunan diplomatik misyon temsilciliklerinde de Ürdün bayrağı yer almaktadır. Bu iki ülkenin birbiri karşısında eşit konumda olduklarının bir göstergesidir.

Ürdün bayrağı ve Ürdün Hakkında

Ürdün’ün tarihi neredeyse Filistin’in tarihi ile iç içedir. Bu yüzden dolayı da Filistin bayrağı ile Ürdün bayrağı üzerindeki küçük yıldız dışında tamamıyla aynıdır. Bu bayrak, Osmanlı’ya karşı başlatılan ayaklanmaların ortak bayrağı olarak Şerif Hüseyin ve onun iş birliği yapmış olduğu İngilizler tarafından tasarlanmıştır. Arap bölgesinde görülen bu isyanlar, Osmanlı Devleti’nin bölgedeki egemenliği kaybetmesindeki temel etken olmuştur. Osmanlı Devleti sonrasında da Ürdün bayrağı aynı şekliyle ülkenin bağımsızlığının bir sembolü olarak kullanılmaya devam edilmiştir.

Default 2
Adınız, Soyadınız *
Firma Adı
E-mailiniz *
Telefon *
Bulunduğunuz Şehir *
Teklif Alınacak Ürün Adı *
Mesajınız *
Güvenlik Kodu
Güvenlik Kodu

Güvenlik Kodu *
 
 
Default 4
Default 5